Check je inkomen

De kranten stonden er bol van: het inkomen gaat volgend jaar met procenten omhoog. Met onze invulhulp kun je nauwkeurig uitrekenen wat het voordeel is. Niemand gaat erop achteruit (behalve als de pensioenfondsen gaan korten).


TEKST NELLEKE ROOKMAAKER

Wat gebeurt er in 2020 met je inkomen? In de invulschermen hieronder staat vermeld hoeveel belasting je volgend jaar gaat betalen en hoe groot het voordeel is ten opzichte van 2019. Daaronder staat de opbrengst per €1 meer. Staat er €0,60? Dat betekent dat €100 extra inkomsten je netto €60 oplevert. Handig om te weten wat het effect is van een salarisverhoging.

Let op: de verminderde aftrekposten en de eigenhuistaks worden niet via het maandinkomen verrekend. De effecten van deze maatregelen zijn dus niet meegenomen.

WERKENDEN: €6000 TOT €50.000 INKOMEN

De meeste werknemers verdienen €6000 tot €50.000 bruto per jaar. Iedereen met een inkomen tot het minimumloon voor volwassenen gaat er ongeveer €13 tot €22 per maand op vooruit.

Bij een brutojaarinkomen van €20.700 tot €50.000 neemt het voordeel flink toe, tot uiteindelijk €50 per maand. In de tabellen hieronder noemen we het belastingvoordeel op jaarbasis. Dat is net iets preciezer.

WERKENDEN: €50.000 TOT €100.000 INKOMEN

Bij inkomens vanaf €50.000 tot €100.000 bruto per jaar zien we een trage toename van het belastingvoordeel, totdat de grens van €68.500 wordt bereikt. Vanaf dat moment neemt het voordeel flink toe. Deze groep kwam er vorig jaar bekaaid vanaf, maar profiteert nu volop. Het hoogste belastingtarief wordt namelijk in één klap met meer dan twee procentpunt verlaagd en daarnaast profiteert deze groep nog van de hogere arbeidskorting. Dat effect is uitgewerkt bij inkomens vanaf €92.000. In deze cijfers is niet verwerkt dat aftrekposten bij inkomsten boven €68.500 minder opleveren dan vroeger. Dat scheelt enkele procenten, dus het profijt wordt kleiner voor wie veel aftrek heeft.

WERKENDEN: €100.000 TOT €150.000 INKOMEN

Bij inkomens vanaf €100.000 tot €150.000 bruto per jaar kun je rekenen op een stijging van het nettoloon van meer dan €1000. Bij €100.000 jaarinkomen is het voordeel bijna €80 per maand en bij €140.000 zelfs €160 per maand. Bij dat inkomen is het voordeel dus ruim twee keer zo groot als bij €100.000 bruto per jaar.


AOW’ERS: €2000 TOT €36.000 INKOMEN

AOW’ers met een inkomen tot €15.000 per jaar betalen dankzij de heffingskortingen geen belasting. Bij een inkomen van €16.000 tot €34.000 ga je er iets op vooruit, maar het fiscale voordeel blijft beperkt tot €2 tot €8 per maand. De alleenstaande-ouderenkorting is niet meegeteld. Die stijgt €1 per maand. Doorwerkende AOW'ers profiteren dankzij de arbeidskorting ook flink, ongeveer €25 per maand extra (want dit komt boven op het voordeel uit de tabel, in totaal dus €40 per maand) bij een inkomen van €35.000.

AOW’ERS: €36.500 INKOMEN OF MEER

AOW’ers met €34.000 tot €46.000 bruto per jaar zien het voordeel oplopen van €15 tot €25 per maand. Daarna wordt het voordeel kleiner, om vanaf €50.000 weer wat op te krabbelen. Bij een inkomen vanaf €68.500 neemt het voordeel weer flink toe vanwege de daling van het hoogste belastingtarief. Een gepensioneerde met een ton aan inkomen krijgt er netto €85 per maand bij. Maar die had het al goed.