VERLIEZERS: HOOG INKOMEN, VEEL SCHULD

Huiseigenaren met een twee tot tweeënhalf keer modaal inkomen en een flinke hypotheekrenteaftrek zijn de verliezers van de belastinghervorming in 2019. Zij kunnen de verhoging van de btw en de afbouw van hun hypotheekrenteaftrek (naar 37% in 2023) en arbeidskorting niet compenseren met de verlaging van de inkomstenbelastingtarieven.

Deze groep consumenten gaat er in 2019 al iets op achteruit, terwijl de beperking van de renteaftrek pas in de jaren daarna veel impact krijgt. Vanaf 2020 neemt het verlies voor hen vier jaar lang achtereen verder toe, vaak met honderden euro’s per jaar. De fiscale voordeeltjes vanaf 2020 (de daling van het eigenwoningforfait en de verlaging van de inkomstenbelastingtarieven) vallen namelijk weg tegen een lagere hypotheekrenteaftrek. Als de huiseigenaren een partner met inkomen hebben, wordt hun verlies vaak wel deels gecompenseerd door diens profijt van de belastinghervorming. Een alleenverdiener heeft dat voordeel niet.

Hoe hoger de lening voor de woning en hoe hoger het betaalde rentebedrag, hoe zwaarder deze veelverdieners getroffen raken door de verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

De lagere aftrek komt in de vorm van een bijtelling op het inkomen, afhankelijk van de rentelasten (en erfpacht en andere financieringskosten).

In twee rekenvoorbeelden laten wij het verschil zien tussen twee veelverdieners die een jaarinkomen van €85.000 en een WOZ-waarde van €500.000 hebben. De een heeft veel en de ander weinig aftrekbare hypotheekrente.