EIGENHUISTAKS: SLUIPMOORDENAAR

Wie geen of zeer lage hypotheekrentelasten heeft ten opzichte van de woningwaarde, heeft in 2018 geen last van het eigenwoningforfait. Tegenover deze bijtelling staat nu namelijk een even grote aftrekpost. De Wet Hillen zorgt ervoor dat je geen belasting over de woning betaalt als je geen teruggave krijgt voor de kosten van het huis. Het saldo van inkomsten en aftrek vanwege de eigen woning komt dan op nul uit.

Vanaf 2019 komt er een eigenhuistaks voor woningbezitters met geen of weinig renteaftrek. De aftrek van de Wet Hillen wordt in de komende 30 jaar afgebouwd. Wie geen aftrek heeft omdat het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten voor de eigen woning, moet voortaan een oplopend belastingbedrag betalen voor het bezit van de woning. Dat gaat in 30 gelijke stapjes, van 2019 tot en met 2048. Pas in 2048 wordt bij hen het hele eigenwoningforfait belast.

In 2019 moet iemand met een schuldenvrij huis 1/30 van het eigenwoningforfait gaan betalen, in 2020 2/30, et cetera. Wie nog wel een schuld voor zijn woning heeft, betaalt in 2019 (uitgedrukt in een percentage) 3,33% van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare kosten voor de eigen woning. Als de schuld bijna even hoog is als het eigenwoningforfait, ondervind je daardoor nauwelijks nadeel van de afbouw van de Wet Hillen.

In 2019 krijgen naar schatting 1 miljoen huishoudens te maken met de afbouw van de Wet Hillen. De kosten liggen de komende jaren meestal op enkele tientallen euro’s per jaar. De eigenhuistaks kan op termijn wel hard aankomen voor huiseigenaren met een dure woning, zeker als het inkomen laag is.

Hieronder staan de verwachte kosten (na belastingen) voor diverse doelgroepen, afhankelijk van de waarde van de woning. Eerst bij hypotheekvrije woningen en daarna bij woningen met een hypotheek. Alle huiseigenaren krijgen uiteindelijk te maken met de afbouw van de Wet Hillen. Dat gebeurt uiterlijk op het moment dat de rente niet meer aftrekbaar is. Dat is na 30 jaar renteaftrek en op zijn vroegst in 2031.

Wat kost de eigenhuistaks bij een hypotheekvrije woning van...?