Belastingvoordeel 2019

Vanaf 2019 gaan de meeste belastingtarieven omlaag, met name de tarieven voor het inkomen tussen €20.300 en €68.500 per jaar. Dat kan flink schelen op de salaris- en uitkeringstrook. Hoeveel het voordeel precies is, hangt sterk af van het inkomen.


TEKST NELLEKE ROOKMAAKER EN REINOUT VAN DER HEIJDEN

Wat gebeurt er in 2019 met je inkomen? In de inkomenslijsten hieronder staat het voordeel redelijk precies aangegeven. In de lijsten staat ook aangegeven hoeveel je overhoudt van iedere euro die je vanaf dat inkomen meer verdient. Een score van 0,70 betekent dat bij dat inkomen iedere extra euro netto €0,70 meer oplevert. Een salarisstijging van €100 per maand levert dan netto €70 op.

Let op: de verminderde aftrekposten, de verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9% en de eigenhuistaks worden niet via het maandinkomen verrekend. De maandelijkse voorlopige teruggaaf wordt lager en veel dagelijkse uitgaven gaan omhoog.

WERKENDEN: €6000 TOT €50.000 INKOMEN

Ook mensen met een laag belastbaar inkomen van €6000 tot €50.000 bruto per jaar profiteren volgend jaar van de belastingherziening. Iemand met €8000 jaarinkomen gaat €204 minder belasting betalen, dat is ongeveer €17 per maand. Het lijkt peanuts, maar hij betaalt 40% minder belasting dan in 2018. Bij een brutojaarinkomen van €36.000 loopt het belastingvoordeel voor werkenden op tot €708 per jaar. Vanaf dat punt daalt het voordeel licht, tot €692 bij €50.000 jaarinkomen. De belangrijkste reden is dat de arbeidskorting vanaf 2019 sneller daalt voor bovenmodale inkomens (ongeveer €35.000 per jaar).

Alleenstaande ouders en tweeverdieners met een kind tot 12 jaar kunnen geconfronteerd worden met een lagere inkomensafhankelijke combinatiekorting. Hiermee is in onze inkomenslijsten geen rekening gehouden.

WERKENDEN: €50.000 TOT €100.000 INKOMEN

Bij inkomens van €50.000 tot €100.000 bruto per jaar zien we een geleidelijke daling van het belastingvoordeel, vooral nadat het inkomen de grens van €68.500 bereikt. Bij €68.000 is het voordeel nog €671 per jaar, maar daarna daalt het sneller naar €200 bij een inkomen van €90.000. Daarna neemt het voordeel weer toe. Dit komt door de versnelde afbouw van de arbeidskorting. In deze cijfers is niet verwerkt dat het aftrekpercentage voor kosten van de eigen woning lager is dan het belastingpercentage over het inkomen.

WERKENDEN: €100.000 TOT €150.000 INKOMEN

Bij inkomens van €100.000 tot €150.000 bruto per jaar stijgt het belastingvoordeel weer behoorlijk. Bij €100.000 is het voordeel €536 bij €100.000 inkomen per jaar en bij €124.000 zelfs €1425. Vanaf dat inkomen stijgt het belastingvoordeel nog meer mondjesmaat tot €1477 bij een inkomen van €150.000. Het voordeel is bij dat inkomen bijna drie keer zo groot als bij een inkomen van €75.000 bruto per jaar.

AOW’ERS: €2000 TOT €36.000 INKOMEN

AOW’ers met €2000 tot €36.000 bruto-inkomen per jaar merken het belastingvoordeel pas echt vanaf €16.000 bruto per jaar. Bij dat inkomen gaat de belastingafdracht met twee derde omlaag. Het voordeel is zo’n €23 per maand. Iemand met €20.000 pensioeninkomen heeft ongeveer htezelfde voordeel. Inkomens daarboven zien het voordeel weer toenemen, naar circa €50 per maand bij een brutojaarinkomen van €34.000. De alleenstaande ouderenkorting is niet in de berekeningen meegenomen.

AOW’ERS: MEER DAN €36.500 INKOMEN

AOW’ers met meer dan €36.500 brutojaarinkomen profiteren flink van de belastinghervorming. Dat geldt vooral voor de groep met een jaarinkomen van €36.500 tot €45.000, omdat zij vanaf 2019 ook gaan profiteren van de ouderenkorting. Bij een inkomen vanaf €68.500 stijgt het voordeel minder sterk, maar het blijft wel toenemen.