BESPAARTIPS

  • Wie zijn hypotheek wil openbreken om te profiteren van de nog altijd lage hypotheekrente, kan dat beter in 2018 doen dan in 2019. De boeterente is dit jaar aftrekbaar tegen een hoger tarief.


  • Wie een vader of moeder heeft met een lage hypotheek en weinig inkomen, kan zijn of haar hypotheek overnemen van de bank. Voorbeeld: Ellen is alleenstaand en heeft een hypotheek van €50.000 op haar woning met een WOZ-waarde van €400.000. Zij betaalt 2,5% hypotheekrente. Haar kinderen nemen de hypotheek over van de bank en verhogen de rente naar 5% per jaar. De rentelasten zijn nu hoger dan het eigenwoningforfait, waardoor er geen bijtelling vanwege het afschaffen van de Wet Hillen meer is. De kinderen schenken hun moeder jaarlijks het renteverschil of meer belastingvrij.


  • Aflossen van de hypotheek is financieel gunstig, ook in combinatie met de nieuwe eigenhuistaks. Deze heffing kost altijd minder dan de hypotheekrente. Voorbeeld: je hebt nu een lening van €40.000 en betaalt daarover 2,5% hypotheekrente, dus €1000 per jaar. Wie de lening aflost, betaalt wél meer eigenhuistaks. Na 3 jaar gaat het om een tientje per jaar, en uiteindelijk over 30 jaar om €100.


  • Aflossen is vooral gunstig voor huiseigenaren met een inkomen van meer dan €68.500 per jaar. Aflossen verhoogt de eigenhuistaks, maar leidt ook tot minder hoge bijtelling vanwege de afbouw van het percentage voor de hypotheekrenteaftrek. In plaats van aflossen is het ook mogelijk de aftrekbare hypotheekrente of het positieve 'saldo van de inkomsten en aftrek voor de eigen woning' bij de aangifte toe te rekenen aan de partner (zie volgende tip).
  • Wie meer dan €68.500 verdient en een partner heeft die in het lagere tarief van de inkomstenbelasting valt, kan geld besparen bij de aangifte. Dat doe je door het ‘saldo van de inkomsten en aftrek voor de eigen woning’ in het verdeelscherm van de aangifte helemaal aan de minstverdienende partner toe te rekenen. De partners hebben dan geen last van de afbouw van de renteaftrek voor hogere inkomens. Deze renteaftrek wordt vanaf 2020 nog sterker beperkt, waardoor het voordeel toeneemt. Bovendien daalt hierdoor ook de eigenhuistaks voor huiseigenaren met geen of weinig hypotheekschuld.


  • Houd rekening met de villataks (eigenhuistaks voor woningen van meer dan een €1 miljoen). Woningen met een waarde van meer dan €1.060.000 krijgen vanaf die grens een hoger eigenwoningforfait toegerekend. Dat hogere forfait is in 2018 2,35%. Dit percentage blijft de komende jaren gelijk. Wie een hypotheekvrije woning heeft van €2.000.000, gaat in 2019 al een eigenhuistaks van netto €500 betalen. Dat bedrag wordt ieder jaar €500 hoger, totdat het in 2048 uitkomt op ruim €15.000. Die €15.000 komt neer op een jaarlijkse belasting van 0,75% van de woningwaarde.