Ik wil eerder stoppen ‒ meer dan vijf jaar voor de AOW-datum

Als je meer dan vijf jaar voor de AOW-datum stopt met werken, eist de Belastingdienst de ondertekening van een verklaring dat je volledig stopt en niet van plan bent weer te gaan werken. Je moet de verklaring tekenen om pensioen te krijgen, maar de handtekening verplicht eigenlijk tot niets. Hoe zit dat?


De Belastingdienst redeneert als volgt. Je hebt ooit belastingvrij kunnen sparen voor je pensioen. Pensioen vervangt inkomen uit arbeid. Iemand die zijn pensioen opneemt en blijft doorwerken, doet iets wat indruist tegen de fiscale regels. De fiscus spreekt dan van onzuiver pensioen. Het hele pensioentegoed wordt in dat geval in één keer belast, met een boete erbij.


Er is ook een praktische reden dat je de verklaring moet tekenen. Het voorkomt dat je met vervroegd pensioen gaat en vervolgens een WW-uitkering aanvraagt. Iemand met een uitkering is verplicht om op zoek te gaan naar werk. Je hebt een verklaring getekend dat je niet van plan bent te gaan werken en dus geen recht hebt op een uitkering waarbij je moet solliciteren.


Het klinkt allemaal heel formeel en ingewikkeld. Toch is het nu beter geregeld dan vroeger, toen de Belastingdienst heel star was. Wie eerder met pensioen ging, mocht voorheen geen arbeidsinkomen hebben. De starre regels golden ook voor pensioen in deeltijd; wie voor 40% vervroegd pensioneerde, mocht maximaal voor 60% blijven werken.


Sinds juli 2016 zijn de regels soepeler geworden. Je mag nu geheel of deels doorwerken als je met pensioen of deeltijdpensioen gaat, op voorwaarde dat je binnen vijf jaar AOW krijgt.


Ligt bij het ingaan van het vervroegde pensioen de AOW-leeftijd nog meer dan vijf jaar weg, dan gelden de oude regels nog. Er gelden dan beperkingen voor deeltijdpensioen. Als je helemaal stopt, moet je de verklaring tekenen dat je niet meer van plan bent te gaan werken. Maar je mag van mening veranderen en later toch weer iets gaan doen om geld mee te verdienen. De Belastingdienst heeft zwart-op-wit verklaard dat het pensioen daardoor niet onzuiver wordt. De verklaring verplicht je dus tot niets.

TIPS